** Ý NGHĨA CỦA NỤ CƯỜI **

Một nụ cười chẳng mất vốn mà lợi thật nhiều.

Một nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm

giàu người nhận nó.

Một nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc,

nhưng có khi làm cho ta nhớ suốt đời.

Kẻ phú quý tới bực nào mà không có nụ cười thì cũng vẫn còn nghèo;

còn kẻ nghèo hèn tới đâu mà sẵn có nụ cười trên môi thì

vẫn còn cái vốn vô tận.

Nụ cười mang hạnh phúc trong gia đình, nó là nguồn gốc những hảo ý

trong thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bè bạn.

Nụ cười bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng,

là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc mầu nhiệm nhất

của tạo hóa để chữa lo âu.

Nụ cười không thể mua được, không thể xin như khất thực được,

không mượn được, mà cũng không thể ăn cắp được.

Vì ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì,

nhưng nếu ta dùng nó một cách rộng rãi thì giá trị nó vô cùng.

Cho nên khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức tươi cười

với bạn được thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi.

Vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng kẻ khác,

người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết.

Hãy giữ nụ cười trên môi.
=>Cười thật nhiều nhé các bạn .Nhưng đừng có quá trớn kẻo người ta lại kêu là ko bình thường hehe!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s